در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد
سركشی مدیر كل انتقال خون تهران به تمامی مراكز جامع اهدای خون

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در تاسوعا و عاشورای حسینی انجام شد
سرکشی مدیر کل انتقال خون تهران به تمامی مراکز جامع اهدای خون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید : 385

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0