در شب عاشورا 1397 انجام شد
بازدید مدیر عامل سازمان انتقال خون از مركز جامع وصال

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در شب عاشورا 1397 انجام شد 
بازدید مدیر عامل سازمان انتقال خون از مرکز جامع وصال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعداد بازدید : 357

بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0