پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397

فهرست اصلی


اهدای خون؛ اهدای زندگینوبت اینترنتی


نظام پیشنهاداتپیوندها
  

خبر

مدیر کل انتقال خون استان تهران: نظام پیشنهادات موجب نهادینه شدن مدیریت مشاركتی می شود 
نشست آشنایی با آیین نامه اجرایی نظام پیشنهادات برگزار شد
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۷۷
در دومین روز برگزاری چهارمین کنگره طب انتقال خون انجام شد بازدید شركت كنندگان خارجی كنگره طب انتقال خون از مركز وصال 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۸۷
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۱۱
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۹۶
در هفته نیرو انتظامی انجام شد اهدای خون كاركنان پلیس پیشگیری تهران بزرگ 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۴۹
مركز چیذر تعطیل شد 
به مرکز جامع اهدای خون صدر مراجعه کنید
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۴۹
تعطیلی موقت مراكز تجریش و متروی شهرری 
داوطلبان اهدای خون به مراکز جامع اهدای خون مراجعه کنند
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۵۲
در روزهاي تاسوعا و عاشورای حسینی ثبت شد مراجعه 4 هزار شهروند تهرانی به مراكز اهدای خون 
تاریخ ارسال :
 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۲۳۱
صفحه1از3123.بعدي.

شرایط اهدای خون


مراحل اهدای خون

مراکز اهدای خون


نوبت اهدای خون

 کارت اهدای خون

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8